Termografi

​For at virksomheden kan undgå kostbar nedetid er det af stor vigtighed at vedligeholde sine el-installationer. Termografi er et tillæg til den almindelige visuelle gennemgang, en termografi gennemgang foretages uden afbrydelse af tavler, maskinanlæg m.m.

Derfor tilbydes termografering af Deres el-installationer, den kan afsløre defekter i installationer, tavler, maskiner eller andre steder hvor der forekommer en unødig opvarmning, ved f.eks. løse forbindelser, med eventuel driftstop til følge.

​Eget udstyr

Vi råder over eget udstyr til at foretage termografering, og der udarbejdes en rapport efter gennemgangen, som foretages under normal drift, og vi kan tilbyde at foretage eventuelle reparationer når anlæggene ikke er i drift, til mindst gene for dem.

Kontakt os

6 + 15 =